CENTRÁLNÍHO EUROPIENSKÉHO MINIBIKE CUP PŘEDREGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

SOUTĚŽÍCÍ


SDRUŽENÍ


KATEGORIE


Tento předregistrační formulář slouží k posouzení potřeb v roce 2020 nově spuštěného CENTRÁLNÍHO EUROPIENSKÉHO MINIBIKE CUP. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře nám pomáháte vytvořit více přátelskou a zábavnou sérii. Předběžná registrace neukládá žádnou povinnost, slouží pouze k vyjádření úmysl zúčastnit se. Každá z vyhlášených kategorií startuje během roku s minimálně 6 předběžně přihlášenými soutěžícími. Při předběžné registraci je také možné uvést vymyšlené závodní číslo, které my zaregistrujeme. Skutečné startovní číslo bude konečně přidělen až po zaplacení celoročního vstupního poplatku. Předregistrované startovní číslo bude zachováno do 15. března 2020, pokud do té doby nebude oficiální zápis přijat, tak startovní číslo dostane závodník podle pořadí zápisu. Startovní čísla lze v každé kategorii zvolit od 2 do 99. Pokud roční vstupní poplatek nebude uhrazen, budou údaje smazány. Předběžná registrace vás opravňuje k 20% slevě na vstupní poplatek CAMPu na začátku roku. Black Star Speedway Kft. prohlašuje, že údaje uchazeče budou považovány za důvěrné v souladu s platnými právními předpisy Maďarska a Evropské unie, a nebudou poskytnuty třetím stranám. Podepsáním žádosti uchazeč potvrzuje, že údaje poskytl společnosti Black Star Speedway Kft. dobrovolně, a čestně prohlašuje, že jsou přesná.