Postup predregistrácie

Postup predregistrácie: Naším cieľom je poznať presné potreby a nie definovať ich. Chceme zorganizovať súťaže tak, aby malí pretekári neboli na štartovacej čiare sami, ale aby zažili vzrušujúce preteky a preto je nevyhnutné mať minimálne štartovacie pole súťažiacich. Preto podľa predbežného súťažného plánu – pred pretekmi vyhlasujeme predregistráciu. Registrácia je zadarmo po dobu 6 týždňov…