CENTRAL EUROPEAN MINIBIKE CUP PREDREGISTRAČNÝ FORMULÁR

PRETEKÁR


ZDRUŽENIE


KATEGÓRIE


Tento predregistračný formulár slúži na posúdenie potrieb novo zavedeného CENTRÁLNEHO EURÓPSKEHO MINIBIKE CUP v roku 2020. Vyplnenie a odoslanie formulára pomôže našej práci, aby sme vytvorili presvedčivejšiu a kvalitnejšiu sériu pretekov. Predregistrácia neukladá žiadnupovinnosť, iba vyjadrujete svoj úmysel zúčastniť sa. Každá z kategórií vyhlásených v sérii sa začne s minimálne 6 predregistrovanými vodičmi počas celého roka. Pri predregistrácii je tiež možné uviesť Vami želané štartovné číslo, ktoré sa zaregistruje. Skutočné štartovné číslo sa stane konečným po zaplatení ročného štartovného poplatku. Predbežne zaregistrované číslo bude rezervované do 15. marca 2020, pokiaľ nebude prijatá oficiálna registrácia. Keď sa toto nenastane, vtedy budú štartovacie čísla vydané na základe poradia registrácie. Štartovacie čísla môžu byť vybrané od 2 až 99 v každej kategórii. Ak sa nezapaltí ročný registračný poplatok, údaje sa vymažú. Predbežná registrácia Vás na začiatku roka oprávňuje na zľavu 20% z registračného poplatku CAMP. Black Star Speedway Kft. vyhlasuje, že údaje žiadateľa sa budú považovať za dôverné v súlade s platnými právnymi predpismi Maďarskej republiky a Európskej únie a nebudú poskytnuté tretím stranám. Podpísaním tejto prihlášky potvrdzujete, že ste dobrovoľne predložili údaje spoločnosti Black Star Speedway Kft., a na svoju trestnú zodpovednosť vyhlasujete, že údaje, ktoré ste uviedli zodpovedajú skutočnosti.